Gương Phòng Tắm Chính Hãng

( Nhấn Vào icon Để Chọn )

null null null null null null null null 

Gương Xoay Treo Tường Geler 4208

Mã SP: 4208

- Bảo hành: 10 Năm - Xuất xứ: Geler Germany - Mã Sản Phẩm : Geler 4208 - Chất Liệu : inox 304

1.110.000 đ 1.390.000 đ
20%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Tròn T03-BC

Mã SP: T03-BC

- Kích Thước : 600x600 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux T03-BC - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng T03-B : Cảm Ứng LED (1 Nút) - Chức Năng T03-C : Cảm Ứng LED + Sấy Chống Mờ (2 Nút) - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 700x700 mm T03-B : 2.790k giảm còn 2.300k - Kích Thước 800x800 mm T03-B : 3.350k giảm còn 2.750k - T03-C Kích Thước 600x600 mm : 2.740k giảm còn 2.300k -…

1.900.000 đ 2.290.000 đ
17%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Tròn T03-A

Mã SP: T03-A

- Kích Thước : 600x600 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux T03-A - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Công Tắc Đèn LED - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 700x700 mm : 2.390k giảm còn 1.950k - Kích Thước 800x800 mm : 2.950k giảm còn 2.500k

1.500.000 đ 1.890.000 đ
21%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Tròn T02-BC

Mã SP: T02-BC

- Kích Thước : 600x600 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux T02-BC - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng T02-B : Cảm Ứng LED (1 Nút) - Chức Năng T02-C : Cảm Ứng LED + Sấy Chống Mờ (2 Nút) - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 700x700 mm T02-B : 2.600k giảm còn 2.100k - Kích Thước 800x800 mm T02-B : 3.160k giảm còn 2.550k - T02-C Kích Thước 600x600 mm : 2.540k giảm còn 2.100k -…

1.700.000 đ 2.100.000 đ
19%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Tròn T02-A

Mã SP: T02-A

- Kích Thước : 600x600 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux T02-A - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Công Tắc Đèn LED - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 700x700 mm : 2.200k giảm còn 1.750k - Kích Thước 800x800 mm : 2.800k giảm còn 2.300k

1.350.000 đ 1.700.000 đ
21%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Tròn T01-C

Mã SP: T01-C

- Kích Thước : 600x600 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux T01-C - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Cảm Ứng LED + Sấy Chống Mờ (2 Nút) - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 700x700 mm : 3.330k giảm còn 2.650k - Kích Thước 800x800 mm : 3.950k giảm còn 3.200k

2.200.000 đ 2.740.000 đ
20%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Tròn T01-B

Mã SP: T01-B

- Kích Thước : 600x600 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux T01-B - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Cảm Ứng LED (1 Nút) - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 700x700 mm : 2.700k giảm còn 2.150k - Kích Thước 800x800 mm : 3.260k giảm còn 2.600k

1.750.000 đ 2.200.000 đ
20%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Tròn T01-A

Mã SP: T01-A

- Kích Thước : 600x600 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux T01-A - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Công Tắc Đèn LED - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 700x700 mm : 2.300k giảm còn 1.850k - Kích Thước 800x800 mm : 2.900k giảm còn 2.400k

1.450.000 đ 1.800.000 đ
19%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Ô Van O02-BC

Mã SP: O02-BC

- Kích Thước : 500x700 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux O02-BC - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng O02-B : Cảm Ứng LED (1 Nút) - Chức Năng O02-C : Cảm Ứng LED + Sấy Chống Mờ (2 Nút) - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 600x800 mm O02-B : 2.660k giảm còn 2.150k - Kích Thước 700x900 mm O02-B : 3.220k giảm còn 2.600k - O02-C Kích Thước 500x700 mm : 2.640k giảm còn 2.150k -…

1.750.000 đ 2.160.000 đ
19%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Ô Van O02-A

Mã SP: O01-A

- Kích Thước : 500x700 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux O02-A - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Công Tắc Đèn LED - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 600x800 mm : 2.260k giảm còn 1.800k - Kích Thước 700x900 mm : 2.820k giảm còn 2.300k

1.400.000 đ 1.760.000 đ
20%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Ô Van O01-C

Mã SP: O01-C

- Kích Thước : 500x700 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux O01-C - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Cảm Ứng LED + Sấy Chống Mờ (2 Nút) - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 600x800 mm : 3.380k giảm còn 2.700k - Kích Thước 700x900 mm : 4.000k giảm còn 3.200k

2.200.000 đ 2.740.000 đ
20%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Ô Van O01-B

Mã SP: O01-B

- Kích Thước : 500x700 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux O01-B - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Cảm Ứng LED (1 Nút) - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 600x800 mm : 2.760k giảm còn 2.200k - Kích Thước 700x900 mm : 3.320k giảm còn 2.700k

1.800.000 đ 2.260.000 đ
20%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Ô Van O01-A

Mã SP: O01-A

- Kích Thước : 500x700 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux O01-A - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Công Tắc Đèn LED - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 600x800 mm : 2.360k giảm còn 1.900k - Kích Thước 700x900 mm : 2.920k giảm còn 2.400k

1.500.000 đ 1.860.000 đ
19%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Elip E02-C

Mã SP: E02-C

- Kích Thước : 500x700 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux E02-C - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Cảm Ứng LED + Sấy Chống Mờ (2 Nút) - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 600x800 mm : 3.280k giảm còn 2.600k - Kích Thước 700x900 mm : 3.900k giảm còn 3.100k

2.100.000 đ 2.640.000 đ
20%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Elip E02-B

Mã SP: E02-B

- Kích Thước : 500x700 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux E02-B - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Cảm Ứng LED (1 Nút) - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 600x800 mm : 2.660k giảm còn 2.100k - Kích Thước 700x900 mm : 3.220k giảm còn 2.560k

1.750.000 đ 2.160.000 đ
19%

Gương Cảm Ứng Đèn LED Elip E02-A

Mã SP: E02-A

- Kích Thước : 500x700 mm - Bảo hành: Gương 2 Năm - Điện 1 Năm - Xuất xứ: Ecomolux Chính Hãng - Mã Sản Phẩm : Ecomolux E02-A - Chất Liệu : Phôi Bỉ AGC Cao Cấp - Chức Năng : Công Tắc Đèn LED - Chống Ẩm : IP44 - Màu : Đổi 3 Màu Trắng - Vàng - Trung Tính - Kích Thước 600x800 mm : 2.260k giảm còn 1.800k - Kích Thước 700x900 mm : 2.820k giảm còn 2.300k

1.400.000 đ 1.760.000 đ
20%

Sản phẩm đã xem

Chính sách ưu đãi
giảm giá theo đơn hàng
Vận chuyển hàng
nhanh chóng chính xác
Chúng tôi luôn
hỗ trợ khách hàng 24/7
Đổi hàng 15 ngày

Đức Tài - Long Biên

Thiết bị bếp ở đây quá tốt,giá quá hợp lý ko như các chỗ khác tôi đi xem toàn giá trên trời. cảm ơn thietbivesinhso1.com

20/01/2020 23:23:16

Chiến Thắng - Sóc Sơn

Tôi khuyên mọi người nên mua thiết bị vệ sinh caesar ở đây giá rất rẻ mà còn hàng chính hãng.thông tin rõ ràng chi tiết,hàng mua về ai cũng khen.

20/01/2020 23:21:33

Mỹ Lan - Hà Đông, Hà Nội

Tôi đã đi xem bình nóng lạnh ở rất nhiều nơi nhưng chỉ có Thietbivesinhso1 là giá rẻ nhất và chất lượng cũng tốt nhất. Hàng chính hãng dùng yên tâm thật mọi người ạ. sẽ giới thiệu người thân mua sp ở đây

20/01/2020 23:15:02

Minh Anh - Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Chậu Rửa Bát tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

20/01/2020 23:13:37

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16
Logo-B?ch-Mã
G?ch-Hoàng-Hà
LOGO-ESINC
Logo-H?o Cánh
Tổng Kho Gạch Ốp Lát | Thiết Bị Vệ Sinh Chính Hãng Số 1 Hà Nội
zalo