Ke Nhựa Cân Bằng

Mã SP: Ke Nhựa Cân Bằng

Ke Nhựa Cân Bằng ( kích thước 1mm - 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm - 4mm... ) - Đơn vị tính : Chiếc - Nêm : 2k/chiếc - Móc nhựa : 1,5k/chiếc ( 1 viên gạch ốp lát sẽ dùng 1 Nêm + 1 Móc nhựa )  

2.000 đ 4.000 đ
50%

Ke Nhựa Chữ Thập.

Mã SP: Ke Nhựa Chữ Thập

Ke Nhựa Chữ Thập ( kích thước 1mm - 1,5mm - 2mm - 2,5mm - 3mm - 4mm... ) - Đơn vị tính : Gói Ke dấu cộng (+) là dụng cụ thiết yếu trong thi công ốp, lát gạch Giúp tạo khe hở mạch cách đều các viên gạch để trét mạch  

20.000 đ 40.000 đ
50%

Keo trét mạch webercolor classic ( Các Màu Khác )

Mã SP: Keo trét mạch webercolor classic ( Các Màu Khác )

Keo trét mạch webercolor classic ( Các Màu Khác ) ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 01 Kg - Thời hạn bảo quản là 12 tháng trong bao nguyên, để nơi cao ráo, tránh nơi ẩm thấp.  

45.000 đ 60.000 đ
25%

Keo trét mạch webercolor classic ( Trắng )

Mã SP: Keo trét mạch webercolor classic ( Trắng )

Keo trét mạch webercolor classic ( Trắng ) ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 01 Kg - Thời hạn bảo quản là 12 tháng trong bao nguyên, để nơi cao ráo, tránh nơi ẩm thấp.  

30.000 đ 40.000 đ
25%

Keo dán gạch webertai gres ( HỒ BƠI và gạch/đá KÍCH THƯỚC LỚN )

Mã SP: webertai gres ( HỒ BƠI và gạch/đá KÍCH THƯỚC LỚN )

Keo dán gạch webertai gres ( HỒ BƠI và gạch/đá KÍCH THƯỚC LỚN ) ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 25 Kg Định mức tiêu hao : - Gạch có kích thước nhỏ: 2-3 kg/m2. - Gạch có kích thước trung bình: 4-5 kg/m2. - Gạch có kích thước lớn, thi công ngoài trời: 5-7 kg/m2. - Định mức tiêu hao chỉ mang tính tham khảo,lượng keo phủ thực tế thay đổi phù hợp với từng loại kích cỡ gạch và theo yêu cầu của công trường xây dựng.

22.000 đ 30.000 đ
27%

Keo dán gạch webertai fix ( Ngoài Trời )

Mã SP: Keo dán gạch webertai fix ( Ngoài Trời )

Keo dán gạch webertai fix ( Ngoài Trời ) ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 25 Kg Định mức tiêu hao : - Gạch có kích thước nhỏ: 2-3 kg/m2. - Gạch có kích thước trung bình: 4-5 kg/m2. - Gạch có kích thước lớn, thi công ngoài trời: 5-7 kg/m2. - Định mức tiêu hao chỉ mang tính tham khảo,lượng keo phủ thực tế thay đổi phù hợp với từng loại kích cỡ gạch và theo yêu cầu của công trường xây dựng.

14.000 đ 20.000 đ
30%

Keo dán gạch webertai vis ( Trong Nhà )

Mã SP: Keo dán gạch webertai vis ( Trong Nhà )

Keo dán gạch webertai vis ( Trong Nhà ) ĐÓNG GÓI  - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 25 Kg   Định mức tiêu hao : - Gạch có kích thước nhỏ: 2-3 kg/m2. - Gạch có kích thước trung bình: 4-5 kg/m2. - Gạch có kích thước lớn, thi công ngoài trời: 5-7 kg/m2. - Định mức tiêu hao chỉ mang tính tham khảo,lượng keo phủ thực tế thay đổi phù hợp với từng loại kích cỡ gạch và theo yêu cầu của công trường xây dựng.  

12.000 đ 18.000 đ
33%

Keo dán gạch RED DRAGON ( 80x80 Trở Lên )

Mã SP: Keo dán gạch RED DRAGON ( 80x80 Trở Lên )

Keo dán gạch RED DRAGON ( 80x80 Trở Lên )   ĐÓNG GÓI  - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 20 Kg Định mức tiêu hao : - Gạch có kích thước nhỏ: 2-3 kg/m2. - Gạch có kích thước trung bình: 4-5 kg/m2. - Gạch có kích thước lớn, thi công ngoài trời: 5-7 kg/m2. - Định mức tiêu hao chỉ mang tính tham khảo,lượng keo phủ thực tế thay đổi phù hợp với từng loại kích cỡ gạch và theo yêu cầu của công trường xây dựng.

15.000 đ 20.000 đ
25%

Keo dán gạch ECO RED DRAGON ( 60x60 trở xuống )

Mã SP: Keo dán gạch ECO RED DRAGON ( 60x60 trở xuống )

Keo dán gạch ECO RED DRAGON ( 60x60 trở xuống )   ĐÓNG GÓI - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 20 Kg Định mức tiêu hao : - Gạch có kích thước nhỏ: 2-3 kg/m2. - Gạch có kích thước trung bình: 4-5 kg/m2. - Gạch có kích thước lớn, thi công ngoài trời: 5-7 kg/m2. - Định mức tiêu hao chỉ mang tính tham khảo,lượng keo phủ thực tế thay đổi phù hợp với từng loại kích cỡ gạch và theo yêu cầu của công trường xây dựng.  

11.000 đ 18.000 đ
39%

Keo màu trét mạch Vicin Special Color ( Các màu khác )

Mã SP: Keo màu trét mạch Vicin Special Color ( Các màu khác )

Keo màu trét mạch Vicin Special Color ( Các màu khác )   ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 01 Kg - Thời hạn bảo quản là 12 tháng trong bao nguyên, để nơi cao ráo, tránh nơi ẩm thấp.  

30.000 đ 40.000 đ
25%

Keo màu trét mạch Vicin Light Color ( Chuyên Mosaic - Gạch Khổ Lớn )

Mã SP: Keo trét mạch Vicin Light Color ( Chuyên Mosaic - Gạch Khổ Lớn )

Keo màu trét mạch Vicin Light Color ( Chuyên Mosaic - Gạch Khổ Lớn )   ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 01 Kg - Thời hạn bảo quản là 12 tháng trong bao nguyên, để nơi cao ráo, tránh nơi ẩm thấp.  

35.000 đ 45.000 đ
22%

Keo màu trét mạch Vicin Trắng

Mã SP: Keo trét mạch Vicin Trắng

Keo màu trét mạch Vicin Trắng   ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 01 Kg - Thời hạn bảo quản là 12 tháng trong bao nguyên, để nơi cao ráo, tránh nơi ẩm thấp.  

20.000 đ 30.000 đ
33%

Keo dán gạch Vicin VC03 ( Chuyên Mosaic - Gạch Khổ Lớn )

Mã SP: Vicin VC03

Keo dán gạch Vicin VC03 ( Chuyên Mosaic - Gạch Khổ Lớn )   ĐÓNG GÓI - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 20 Kg Định mức tiêu hao : - Gạch có kích thước nhỏ: 2-3 kg/m2. - Gạch có kích thước trung bình: 4-5 kg/m2. - Gạch có kích thước lớn, thi công ngoài trời: 5-7 kg/m2. - Định mức tiêu hao chỉ mang tính tham khảo,lượng keo phủ thực tế thay đổi phù hợp với từng loại kích cỡ gạch và theo yêu cầu của công trường xây dựng.

11.000 đ 18.000 đ
39%

Keo dán gạch Vicin VC02 ( Ngoài Trời )

Mã SP: Vicin VC02

Keo dán gạch Vicin VC02 ( Ngoài Trời )   ĐÓNG GÓI  - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 20 Kg Định mức tiêu hao : - Gạch có kích thước nhỏ: 2-3 kg/m2. - Gạch có kích thước trung bình: 4-5 kg/m2. - Gạch có kích thước lớn, thi công ngoài trời: 5-7 kg/m2. - Định mức tiêu hao chỉ mang tính tham khảo,lượng keo phủ thực tế thay đổi phù hợp với từng loại kích cỡ gạch và theo yêu cầu của công trường xây dựng.  

9.500 đ 14.000 đ
32%

Keo dán gạch Vicin VC01 ( Trong nhà )

Mã SP: Vicin VC01

Keo dán gạch Vicin VC01 ( Trong nhà )   ĐÓNG GÓI  - Đơn vị tính : Kg - 1 Bao = 20 Kg Định mức tiêu hao : - Gạch có kích thước nhỏ: 2-3 kg/m2. - Gạch có kích thước trung bình: 4-5 kg/m2. - Gạch có kích thước lớn, thi công ngoài trời: 5-7 kg/m2. - Định mức tiêu hao chỉ mang tính tham khảo,lượng keo phủ thực tế thay đổi phù hợp với từng loại kích cỡ gạch và theo yêu cầu của công trường xây dựng.

7.500 đ 10.000 đ
25%

Sản phẩm đã xem

Chính sách ưu đãi
giảm giá theo đơn hàng
Vận chuyển hàng
nhanh chóng chính xác
Chúng tôi luôn
hỗ trợ khách hàng 24/7
Đổi hàng 15 ngày
Đăng ký tư vấn miễn phí

(*) Khi quý khách cung cấp số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại cho Quý khách. Vì thế Quý khách hoàn toàn không tốn phí cuộc gọi.

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16
Vitto
g?ch prime
Tổng Kho Gạch Ốp Lát | Thiết Bị Vệ Sinh Chính Hãng Số 1
zalo