Chậu rửa bát inox 304 - 100% Bóng 2 hố cân Forza 8245

Mã SP: 2 hố cân Bóng Forza 8245

Chậu rửa bát inox 304 - 100% Bóng 2 hố cân Forza 8245 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304 - 100% Bóng 2 hố cân Forza 8245 Model: Bóng 2 hố cân Forza 8245 Chất liệu: Inox 304 - 100% Kích thước: 820x450x240 mm Bảo Hành : 10 Năm Được kiểm định tại cục đo lường chất lượng là inox 304 - 100%

4.200.000 đ 6.200.000 đ
32% Giá tốt

Chậu rửa bát inox 304 - 100% Bóng 2 hố lệch Forza 7843

Mã SP: 2 hố lệch Bóng Forza 7843

Chậu rửa bát inox 304 - 100% Bóng 2 hố lệch Forza 7843 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304 - 100% Bóng 2 hố lệch Forza 7843 Model: 2 hố lệch Bóng Forza 7843 Chất liệu: Inox 304 - 100% Kích thước: 780x430x240 mm Bảo Hành : 10 Năm Được kiểm định tại cục đo lường chất lượng là inox 304 - 100%

4.200.000 đ 6.200.000 đ
32% Giá tốt

Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố cân KOREA 7843

Mã SP: 2 hố cân KOREA 7843

Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố cân KOREA 7843 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố cân KOREA 7843 Model: 2 hố cân KOREA 7843 Chất liệu: Inox 304 - 100% Kích thước: 780x430x240 mm Bảo Hành : 5 Năm

2.500.000 đ 3.500.000 đ
29% Giá tốt

Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố lệch KOREA 7843

Mã SP: 2 hố lệch KOREA 7843

Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố lệch KOREA 7843 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố lệch KOREA 7843 Model: 2 hố lệch KOREA 7843 Chất liệu: Inox 304 - 100% Kích thước: 780x430x240 mm Bảo Hành : 5 Năm

2.500.000 đ 3.500.000 đ
29% Giá tốt

Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố cân KOREA 8245

Mã SP: 2 hố cân KOREA 8245

Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố cân KOREA 8245 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố cân KOREA 8245 Model: 2 hố cân KOREA 8245 Chất liệu: Inox 304 - 100% Kích thước: 820x450x240 mm Bảo Hành : 5 Năm

2.500.000 đ 3.500.000 đ
29% Giá tốt

Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố lệch KOREA 8245

Mã SP: 2 hố lệch KOREA 8245

Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố lệch KOREA 8245 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố lệch KOREA 8245 Model: 2 hố lệch KOREA 8245 Chất liệu: Inox 304 - 100% Kích thước: 820x450x240 mm Bảo Hành : 5 Năm

2.500.000 đ 3.500.000 đ
29% Giá tốt

Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố 1 bàn Hố rác KOREA 10045

Mã SP: 2 hố 1 bàn Hố rác KOREA 10045

Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố 1 bàn Hố rác KOREA 10045 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304 - 100% đúc 2 hố 1 bàn Hố rác KOREA 10045 Model: 2 hố 1 bàn Hố rác KOREA 10045 Chất liệu: Inox 304 - 100% Kích thước: 1000x450x240 mm Bảo Hành : 5 Năm

3.500.000 đ 4.500.000 đ
22% Giá tốt

Chậu rửa bát 1 hố inox 304 KOREA 4237

Mã SP: 2 hố 1 bàn inox 304 KOREA 10046B

Chậu rửa bát 2 hố 1 bàn inox 304 KOREA 10046B Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát 2 hố 1 bàn inox 304 KOREA 10046B Model: 2 hố 1 bàn inox 304 KOREA 10046B Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 1000x460x230 mm Bảo Hành : 5 Năm

980.000 đ 1.500.000 đ
35% Giá tốt

Chậu rửa bát 1 hố inox 304 KOREA 4237

Mã SP: 2 hố lệch inox 304 KOREA 7343

Chậu rửa bát 2 hố lệch inox 304 KOREA 7343 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát 2 hố lệch inox 304 KOREA 7343 Model: 2 hố lệch inox 304 KOREA 7343 Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 730x430x230 mm Bảo Hành : 5 Năm

850.000 đ 1.250.000 đ
32% Giá tốt

Chậu rửa bát 2 hố cân inox 304 KOREA 7843

Mã SP: 2 hố cân inox 304 KOREA 7843

Chậu rửa bát 2 hố cân inox 304 KOREA 7843 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát 2 hố cân inox 304 KOREA 7843 Model: 2 hố cân inox 304 KOREA 7843 Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 780x430x230 mm Bảo Hành : 5 Năm

750.000 đ 1.200.000 đ
38% Giá tốt

Chậu rửa bát 2 hố lệch inox 304 KOREA 6843

Mã SP: 2 hố lệch inox 304 KOREA 6843

Chậu rửa bát 2 hố lệch inox 304 KOREA 6843 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát 2 hố lệch inox 304 KOREA 6843 Model: 2 hố lệch inox 304 KOREA 6843 Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 680x430x230 mm Bảo Hành : 5 Năm

800.000 đ 1.200.000 đ
33% Giá tốt

Chậu rửa bát 1 hố 1 bàn inox 304 KOREA 7545

Mã SP: 1 hố 1 bàn inox 304 KOREA 7545

Chậu rửa bát 1 hố 1 bàn inox 304 KOREA 7545 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát 1 hố 1 bàn inox 304 KOREA 7545 Model: 1 hố 1 bàn inox 304 KOREA 7545 Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 750x450x220 mm Bảo Hành : 5 Năm

550.000 đ 780.000 đ
29% Giá tốt

Chậu rửa bát 1 hố inox 304 KOREA 5040

Mã SP: 1 hố inox 304 KOREA 5040

Chậu rửa bát 1 hố inox 304 KOREA 5040 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát 1 hố inox 304 KOREA 5040 Model: 1 hố inox 304 KOREA 5040 Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 500x400x220 mm Bảo Hành : 5 Năm

350.000 đ 700.000 đ
50% Giá tốt

Chậu rửa bát 1 hố inox 304 KOREA 4237

Mã SP: 1 hố inox 304 KOREA 4237

Chậu rửa bát 1 hố inox 304 KOREA 4237 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát 1 hố inox 304 KOREA 4237 Model: 1 hố inox 304 KOREA 4237 Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 420x370x200 mm Bảo Hành : 5 Năm

250.000 đ 480.000 đ
48% Giá tốt

Chậu rửa bát inox 304 đúc 2 hố cân NANO Black KOREA 8245

Mã SP: 2 hố cân NANO Black KOREA 8245

Chậu rửa bát inox 304 đúc 2 hố cân NANO Black KOREA 8245 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304 đúc 2 hố cân NANO Black KOREA 8245 Model: 2 hố cân NANO Black KOREA 8245 Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 820x450x240 mm Bảo Hành : 3 Năm

2.100.000 đ 2.900.000 đ
28% Giá tốt

Chậu rửa bát inox 304 đúc 2 hố cân NANO SILVER KOREA 8245

Mã SP: 2 hố cân NANO SILVER KOREA 8245

Chậu rửa bát inox 304 đúc 2 hố cân NANO SILVER KOREA 8245 Thông số kỹ thuật Tên sản phẩm: Chậu rửa bát inox 304 đúc 2 hố cân NANO SILVER KOREA 8245 Model: 2 hố cân NANO SILVER KOREA 8245 Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 820x450x240 mm Bảo Hành : 3 Năm

2.100.000 đ 2.900.000 đ
28% Giá tốt

Sản phẩm đã xem

Chính sách ưu đãi
giảm giá theo đơn hàng
Vận chuyển hàng
nhanh chóng chính xác
Chúng tôi luôn
hỗ trợ khách hàng 24/7
Đổi hàng 15 ngày
Đăng ký tư vấn miễn phí

(*) Khi quý khách cung cấp số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại cho Quý khách. Vì thế Quý khách hoàn toàn không tốn phí cuộc gọi.

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16
Vitto
g?ch prime
Tổng Kho Gạch Ốp Lát | Thiết Bị Vệ Sinh Chính Hãng Số 1
zalo