Bộ Tủ Chậu Lavabo Chính Hãng

( Nhấn Vào icon Để Chọn )

null null null null null null null 

Bộ Tủ Chậu Mowoen D6918

Mã SP: D6918

- Bảo Hành : 3 Năm 1 Đổi 1 - Kích Thước Tủ Chính : 800x480 mm - Kích Thước Tủ Gương : 800x700 mm - Mã Sản Phẩm : Mowoen D6918 - Chất Liệu Tủ : Plywood Chống Nước - Chưa Bao Gồm Vòi Rửa - Free Ship Nội Thành Hà Nội

5.600.000 đ 8.000.000 đ
30% Giá tốt

Bộ Tủ Chậu QB QG8007-QC280HT-QT001

Mã SP: QG8007-QC280HT-QT001

- KT Tủ : 810x500x520 mm - KT Gương LED : 750x720 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-800C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG8007-QC280HT-QT001 - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

10.600.000 đ 14.300.000 đ
26%

Bộ Tủ Chậu QB QG8006-QC280HT-QL929V

Mã SP: QG8006-QC280HT-QL929V

- KT Tủ : 810x500x520 mm - KT Gương LED : 600x800 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-800C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG8006-QC280HT-QL929V - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

9.450.000 đ 12.400.000 đ
24%

Bộ Tủ Chậu QB QG8005-QC280HT-QL916V

Mã SP: QG8005-QC280HT-QL916V

- KT Tủ : 810x500x520 mm - KT Gương LED : D700 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-800C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG8005-QC280HT-QL916V - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

9.650.000 đ 12.700.000 đ
24%

Bộ Tủ Chậu QB QG8003-QC280HT-QL943GT

Mã SP: QG8003-QC280HT-QL943GT

- KT Tủ : 810x500x520 mm - KT Gương LED : 600x900 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-800C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG8003-QC280HT-QL943GT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

11.100.000 đ 15.100.000 đ
26%

Bộ Tủ Chậu QB QG8003-QC280-QT001

Mã SP: QG8003-QC280-QT001

- KT Tủ : 810x500x520 mm - KT Gương LED : 750x720 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-800C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG8003-QC280-QT001 - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

10.600.000 đ 14.300.000 đ
26%

Bộ Tủ Chậu QB QG8002G-QC240T-QL923V

Mã SP: QG8002G-QC240T-QL923V

- KT Tủ : 800x500x625 mm - KT Gương LED : 600x800 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-800C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG8002G-QC240T-QL923V - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

10.850.000 đ 14.700.000 đ
26%

Bộ Tủ Chậu QB QG8002-QC280HT-QT001

Mã SP: QG8002-QC280HT-QT001

- KT Tủ : 810x500x520 mm - KT Gương LED : 750x720 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-800C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG8002-QC280HT-QT001 - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

10.600.000 đ 14.300.000 đ
26%

Bộ Tủ Chậu QB QG8002-QC280HT-QL943BV

Mã SP: QG8002-QC280HT-QL943BV

- KT Tủ : 810x500x520 mm - KT Gương LED : 600x900 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-800C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG8002-QC280HT-QL943BV - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

9.700.000 đ 12.800.000 đ
24%

Bộ Tủ Chậu QB QG8001G-QC240T-QL943BV

Mã SP: QG8001G-QC240T-QL943BV

- KT Tủ : 800x500x625 mm - KT Gương LED : 600x900 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-800C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG8001G-QC240T-QL943BV - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

11.050.000 đ 15.100.000 đ
27%

Bộ Tủ Chậu QB QG8001-QC280HT-QL940V

Mã SP: QG8001-QC280HT-QL940V

- KT Tủ : 810x500x520 mm - KT Gương LED : 600x800 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-800C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG8001-QC280HT-QL940V - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

9.500.000 đ 12.400.000 đ
23%

Bộ Tủ Chậu QB QG6006-QC260-QT002

Mã SP: QG6006-QC260-QT002

- KT Tủ : 610x480x530 mm - KT Gương LED : 570x670 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-600C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG6006-QC260-QT002 - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

9.150.000 đ 11.900.000 đ
23%

Bộ Tủ Chậu QB QG6005-QC260-QL923V

Mã SP: QG6005-QC260-QL923V

- KT Tủ : 610x480x530 mm - KT Gương LED : 500x700 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-600C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG6005-QC260-QL923V - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

8.200.000 đ 10.300.000 đ
20%

Bộ Tủ Chậu QB QG6004-QC260-QL932V

Mã SP: QG6004-QC260-QL932V

- KT Tủ : 610x480x530 mm - KT Gương LED : 450x800 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-600C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG6004-QC260-QL932V - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

8.200.000 đ 10.300.000 đ
20%

Bộ Tủ Chậu QB QG6001-QC260-QT002

Mã SP: QG6001-QC260-QT002

- KT Tủ : 610x480x530 mm - KT Gương LED : 570x670 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-600C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG6001-QC260-QT002 - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

9.150.000 đ 11.900.000 đ
23%

Bộ Tủ Chậu QB QG6001-QC260-QL936T

Mã SP: QG6001-QC260-QL936T

- KT Tủ : 610x480x530 mm - KT Gương LED : 450x800 mm - Bộ Sưu Tập : CERAMIC-600C - Bảo Hành : 5 Năm - Mã Sản Phẩm : Tủ Chậu QB QG6001-QC260-QL936T - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-606V + XiFong Chính Hãng - Free Ship Nội Thành Hà Nội

8.200.000 đ 10.300.000 đ
20%

Sản phẩm đã xem

Chính sách ưu đãi
giảm giá theo đơn hàng
Vận chuyển hàng
nhanh chóng chính xác
Chúng tôi luôn
hỗ trợ khách hàng 24/7
Đổi hàng 15 ngày

Đức Tài - Long Biên

Thiết bị bếp ở đây quá tốt,giá quá hợp lý ko như các chỗ khác tôi đi xem toàn giá trên trời. cảm ơn thietbivesinhso1.com

20/01/2020 23:23:16

Chiến Thắng - Sóc Sơn

Tôi khuyên mọi người nên mua thiết bị vệ sinh caesar ở đây giá rất rẻ mà còn hàng chính hãng.thông tin rõ ràng chi tiết,hàng mua về ai cũng khen.

20/01/2020 23:21:33

Mỹ Lan - Hà Đông, Hà Nội

Tôi đã đi xem bình nóng lạnh ở rất nhiều nơi nhưng chỉ có Thietbivesinhso1 là giá rẻ nhất và chất lượng cũng tốt nhất. Hàng chính hãng dùng yên tâm thật mọi người ạ. sẽ giới thiệu người thân mua sp ở đây

20/01/2020 23:15:02

Minh Anh - Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Chậu Rửa Bát tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

20/01/2020 23:13:37

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16
Logo-B?ch-Mã
G?ch-Hoàng-Hà
LOGO-ESINC
Logo-H?o Cánh
Tổng Kho Gạch Ốp Lát | Thiết Bị Vệ Sinh Chính Hãng Số 1 Hà Nội
zalo