Gạch Việt Nhật VN9905-VN9907

Mã SP: VN9905-VN9907

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN9905-VN9907 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

210.000 đ 325.000 đ
35%

Gạch Việt Nhật VN9904-VN9906

Mã SP: VN9904-VN9906

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN9904-VN9906 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 280.000 đ
29%

Gạch Việt Nhật VN9903

Mã SP: VN9903

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN9903 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 280.000 đ
29%

Gạch Việt Nhật VN988

Mã SP: VN988

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN988 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN977

Mã SP: VN977

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN977 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN966

Mã SP: VN966

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN966 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN955

Mã SP: VN955

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN955 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN944

Mã SP: VN944

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN944 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN922

Mã SP: VN922

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN922 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN8811

Mã SP: VN8811

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN8811 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN8807

Mã SP: VN8807

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN8807 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN8804

Mã SP: VN8804

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN8804 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN8802

Mã SP: VN8802

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN8802 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN8801

Mã SP: VN8801

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN8801 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN447

Mã SP: VN447

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN447 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Gạch Việt Nhật VN446

Mã SP: VN446

-Loại : A1 -Kích thước viên : 250x500 mm -Mã Sản Phẩm : Việt Nhật VN446 -Hãng sãn xuất: Việt Nhật -Chất liệu: Ceramic Sugar -Đơn vị tính: M2 - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

200.000 đ 285.000 đ
30%

Sản phẩm đã xem

Chính sách ưu đãi
giảm giá theo đơn hàng
Vận chuyển hàng
nhanh chóng chính xác
Chúng tôi luôn
hỗ trợ khách hàng 24/7
Đổi hàng 15 ngày

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16
Vitto
g?ch prime
Tổng Kho Gạch Ốp Lát | Thiết Bị Vệ Sinh Chính Hãng Số 1
zalo