Gạch inax INAX-97/POL-G1,G2,G3

Mã SP: INAX-97/POL-G1,G2,G3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 97x97 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-97/POL-G1,G2,G3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

887.000 đ 1.100.000 đ
19%

Gạch inax INAX-97/POL-B1,B2,B3

Mã SP: INAX-97/POL-B1,B2,B3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 97x97 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-97/POL-B1,B2,B3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

887.000 đ 1.100.000 đ
19%

Gạch inax INAX-47/POL-G1,G2,G3

Mã SP: INAX-47/POL-G1,G2,G3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 47x47 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-47/POL-G1,G2,G3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

810.000 đ 1.000.000 đ
19%

Gạch inax INAX-47/POL-B1,B2,B3

Mã SP: INAX-47/POL-B1,B2,B3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 47x47 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-47/POL-G1,G2,G3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

810.000 đ 1.000.000 đ
19%

Gạch inax INAX-355/EAC-4

Mã SP: INAX-355/EAC-4

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-4 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

584.000 đ 623.000 đ
6%

Gạch inax INAX-355/EAC-3

Mã SP: INAX-355/EAC-3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

584.000 đ 623.000 đ
6%

Gạch inax INAX-355/EAC-2

Mã SP: INAX-355/EAC-2

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-2 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

584.000 đ 623.000 đ
6%

Gạch inax INAX-355/EAC-1

Mã SP: INAX-355/EAC-1

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 145x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-355/EAC-1 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

584.000 đ 623.000 đ
6%

Gạch inax INAX-30B/SB-3

Mã SP: INAX-30B/SB-3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 238x300 mm -Kích thước viên : 235x27 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-30B/SB-3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

925.000 đ 989.000 đ
6%

Gạch inax INAX-30B/SB-2

Mã SP: INAX-30B/SB-2

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 238x300 mm -Kích thước viên : 235x27 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-30B/SB-2 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

925.000 đ 989.000 đ
6%

Gạch inax INAX-30B/SB-1

Mã SP: INAX-30B/SB-1

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 238x300 mm -Kích thước viên : 235x27 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-30B/SB-1 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

925.000 đ 989.000 đ
6%

Gạch inax INAX-20B/BB-3

Mã SP: INAX-20B/BB-3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

833.000 đ 866.000 đ
4%

Gạch inax INAX-20B/BB-2

Mã SP: INAX-20B/BB-2

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-2 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

833.000 đ 866.000 đ
4%

Gạch inax INAX-20B/BB-1

Mã SP: INAX-20B/BB-1

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 296x276 mm -Kích thước viên : 145x20 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-20B/BB-1 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

833.000 đ 866.000 đ
4%

Gạch inax INAX-155/POL-B1,B2,B3

Mã SP: INAX-155/POL-B1,B2,B3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 45x45 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-155/POL-B1,B2,B3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

810.000 đ 1.000.000 đ
19%

Gạch inax INAX-1025/POL-G1,G2,G3

Mã SP: INAX-1025/POL-G1,G2,G3

-Loại : A1 -Kích thước vỉ : 300x300 mm -Kích thước viên : 22.5x22.5 mm -Mã Sản Phẩm : INAX-1025/POL-G1,G2,G3 -Hãng sãn xuất: inax - Made in Việt Nam -Chất liệu: Granite -Đơn vị tính: M2 ( Đã Bao Gồm Keo Dán Gạch ) - Free Ship Hà Nội Số Lượng 40m trở lên

964.000 đ 1.200.000 đ
20%

Sản phẩm đã xem

Chính sách ưu đãi
giảm giá theo đơn hàng
Vận chuyển hàng
nhanh chóng chính xác
Chúng tôi luôn
hỗ trợ khách hàng 24/7
Đổi hàng 15 ngày

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16
Vitto
g?ch prime
Tổng Kho Gạch Ốp Lát | Thiết Bị Vệ Sinh Chính Hãng Số 1
zalo