Combo Tủ Chậu QB Basic QG613-QK6-QL928VT

Mã SP: QG613-QK6-QL928VT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 600x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 520x750 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG613-QK6-QL928VT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.200.000 đ 9.200.000 đ
22%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG612-QK6-QL928VT

Mã SP: QG612-QK6-QL928VT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 600x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 520x750 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG612-QK6-QL928VT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.200.000 đ 9.200.000 đ
22%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG611-QK6-QL926VT

Mã SP: QG611-QK6-QL926VT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 600x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 520x750 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG611-QK6-QL926VT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.200.000 đ 9.200.000 đ
22%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG610-QK6-QL928VT

Mã SP: QG610-QK6-QL928VT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 600x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 520x750 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG610-QK6-QL928VT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.200.000 đ 9.200.000 đ
22%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG609-QK6-QL900VT

Mã SP: QG609-QK6-QL900VT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 600x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 520x750 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG609-QK6-QL900VT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.200.000 đ 9.200.000 đ
22%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG608-QK6-QL903DT

Mã SP: QG608-QK6-QL903DT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 600x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 520x750 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG608-QK6-QL903DT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.200.000 đ 9.200.000 đ
22%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG607-QK6-QL902VT

Mã SP: QG607-QK6-QL902VT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 600x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 520x750 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG607-QK6-QL902VT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.200.000 đ 9.200.000 đ
22%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG602-QK6-QL903DT

Mã SP: QG602-QK6-QL903DT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 600x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 520x750 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG602-QK6-QL903DT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.200.000 đ 9.200.000 đ
22%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG601-QK6-QL902V

Mã SP: QG601-QK6-QL902V

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 600x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 520x750 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG601-QK6-QL902V - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.200.000 đ 9.200.000 đ
22%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG606-QH6-QL906T

Mã SP: QG606-QH6-QL906T

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 615x470x470 mm - Kích Thước Gương LED : 600x600 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG606-QH6-QL906T - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.200.000 đ 9.200.000 đ
22%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG600-QK6-QL900VT

Mã SP: QG600-QK6-QL900VT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 600x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 520x750 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG600-QK6-QL900VT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.200.000 đ 9.200.000 đ
22%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG813-QK8-QL922VT

Mã SP: QG813-QK8-QL922VT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 810x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 600x800 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG813-QK8-QL922VT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.500.000 đ 9.800.000 đ
23%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG812-QK8-QL927VT

Mã SP: QG812-QK8-QL927VT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 810x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 600x800 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG812-QK8-QL927VT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.500.000 đ 9.800.000 đ
23%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG811-QK8-QL911T

Mã SP: QG811-QK8-QL911T

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 810x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 600x800 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG811-QK8-QL911T - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.500.000 đ 9.800.000 đ
23%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG810-QK8-QL922VT

Mã SP: QG810-QK8-QL922VT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 810x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 600x800 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG810-QK8-QL922VT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.500.000 đ 9.800.000 đ
23%

Combo Tủ Chậu QB Basic QG809-QK8-QL900VT

Mã SP: QG809-QK8-QL900VT

- Bảo Hành : 5 Năm - Kích Thước Tủ Chính : 810x460x430 mm - Kích Thước Gương LED : 600x800 mm - Mã Sản Phẩm : Combo Tủ Chậu QB Basic QG809-QK8-QL900VT - Chất Liệu: Thủy Tinh Kháng Khuẩn - Tặng : Vòi Basic BW-603V + XiFong Chính Hãng - Tặng : Phiếu Mua Hàng Trị Giá 1 Triệu - Free Ship Nội Thành Hà Nội

7.500.000 đ 9.900.000 đ
24%

Sản phẩm đã xem

Chính sách ưu đãi
giảm giá theo đơn hàng
Vận chuyển hàng
nhanh chóng chính xác
Chúng tôi luôn
hỗ trợ khách hàng 24/7
Đổi hàng 15 ngày

Đức Tài - Long Biên

Thiết bị bếp ở đây quá tốt,giá quá hợp lý ko như các chỗ khác tôi đi xem toàn giá trên trời. cảm ơn thietbivesinhso1.com

20/01/2020 23:23:16

Chiến Thắng - Sóc Sơn

Tôi khuyên mọi người nên mua thiết bị vệ sinh caesar ở đây giá rất rẻ mà còn hàng chính hãng.thông tin rõ ràng chi tiết,hàng mua về ai cũng khen.

20/01/2020 23:21:33

Mỹ Lan - Hà Đông, Hà Nội

Tôi đã đi xem bình nóng lạnh ở rất nhiều nơi nhưng chỉ có Thietbivesinhso1 là giá rẻ nhất và chất lượng cũng tốt nhất. Hàng chính hãng dùng yên tâm thật mọi người ạ. sẽ giới thiệu người thân mua sp ở đây

20/01/2020 23:15:02

Minh Anh - Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Chậu Rửa Bát tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

20/01/2020 23:13:37

Hạnh Nhi _ Hà Nội

Gia đình tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm sử dụng sản phẩm của thietbivesinhso1.com. Sản phẩm tôi mua cách đây hơn 5 năm rồi mà chưa thấy có hiện tượng hỏng hóc gì. Sẽ tiếp tục ủng hộ thietbivesinhso1.com.

05/11/2017 00:37:16
Vitto
g?ch prime
Tổng Kho Gạch Ốp Lát | Thiết Bị Vệ Sinh Chính Hãng Số 1 Hà Nội
zalo